Freja ejendomme sætter 22 statslige ejendomme til salg over hele landet

BoligFritid.dk

  • januar 22, 2020
  • By robert
  • Bolig
  • 0

Freja ejendomme sætter 22 statslige ejendomme til salg over hele landet

Freja ejendomme har netop sat 22 nye ejendomme fra staten til salg. Vanen tro er der tale om vidt forskellige typer af ejendomme spredt over hele landet. Der er således tale om otte ejendomme i Jylland, 11 på Sjælland, og en på hhv. Fyn, Læsø og Samsø. Ejendommene kommer denne gang fra Naturstyrelsen, Forsvaret, Bygningsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Udlændingestyrelsen og Vejdirektoratet.

Kirstinebjergvej 10 i Årslev på Fyn er en ganske omfattende ejendom med 941.230 kvm. landbrugsjord. Bygningsmassen består af væksthuse/drivhuse, administrative arealer, laboratorier, lader, værksteder og maskinhaller til landbrugsmaskiner. Det store grundareal består primært af forsøgsmarker med læbælter og køreveje. Der er god plads til parkering og oplag. Ejendommen er beliggende ca. 10 km. syd for Odense med god forbindelse til Svendborgmotorvejen. Ejendommen kommer fra Bygningsstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev de fleste af bygningerne anvendt som forsøgsgartneri. Aarhus Universitet anvender stadig nogle af bygningerne til netop dette.

I Annebergparken 16 i Nykøbing Sjælland finder man Egehus, som har gennemgået en omfattende forvandling de senere år fra hospital til et spændende område med boliger og kulturelle institutioner med et helt særligt miljø. Freja ejendomme sælger Egehus gennem erhvervsmægler Søren Mosbæk fra Nordicals i Roskilde. Han siger: “Egehus fra 1915 er en virkelig arkitektonisk flot og velproportioneret bygning i Bedre Byggeskik-stilen, og hele området har en lokalplan, der vil sikre, at området også i fremtiden vil bevare det særlige miljø. En oplagt mulighed er at udvikle boliger, eller måske anvende ejendommen til eksempelvis vandrehjem”. Ejendommen, som oprindeligt var en del af sindssygehospitalet, kommer fra Bygningsstyrelsen og senest har ejendommen dannet ramme for Den Danske Scenekunstskole.

Egebjergvej 162 i Nykøbing Sjælland er det nu muligt at erhverve sig hovedbygningen til Annebjerggård. Den oprindelige hovedbygning til Annebjerggård har været adskilt fra avlsbygningerne siden 1916, og har siden haft forskellige funktioner som f.eks. herregårdspension, børnehjem og senest vandrehjem og naturskole. Bygningen er tegnet med inspiration fra italienske landvillaer, og fremtræder i den oprindelige arkitektur. Ejendommen omfatter desuden en over 36.000 kvm. stor og flot anlagt parklignende grund, med fredet voldgravsanlæg, sø og en placering tæt ved skov og fjord. Freja ejendomme sælger Annebjerggård gennem erhvervsmægler Søren Mosbæk fra Nordicals i Roskilde. Han siger: “Ejendommen er en rigtig spændende mulighed for en unik og herskabelig bolig, et flot firmadomicil eller noget helt tredje”. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Blandt de 11 nye ejendomme på Sjælland finder man også en stor ejendom på Darupvej 1 i Roskilde. Ejendommen består af værkstedsbygninger med tilhørende kontor og kantine, samt tre garager og en pavillonbygning. Grunden er på 35.424 kvm. og har store udenomsarealer. Ejendommen er omfattet af lokalplan 538, delområde F, hvoraf det fremgår, at området er udlagt til offentlige formål. Området kan benyttes til materielplads, depot og lager samt parkeringsanlæg. Ejendommen kommer fra Vejdirektoratet, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev den anvendt af Vejdirektoratet til værkstedsfaciliteter, lager og kontor.

Blandt Frejas nye ejendomme på Sjælland er også Fægyden 1 og Skovløbervangen 63 i Værløse. Ejendommen på Fægyden 1 er beliggende med bedste beliggenhed i Hareskoven i Furesø Kommune. Ejendommen består af en præsentabel bolig på 261 kvm. og en tidligere staldbygning, som er ombygget til en moderne kontorbygning på 387 kvm. Der er på ejendommen gode parkeringsmuligheder. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen anvendte Naturstyrelsen selv ejendommen.

På Skovløbervangen 63 finder man et skovløberhus fra 1870 opført i bindingsværk med stråtag. Ejendommen består af 121 kvm. bolig og en udhusbygning ligeledes i bindingsværk med stråtag på 75 kvm. Skure og carport udgør i alt 61 kvm. Ejendommen er under udstykning med et areal på 3.334 kvm. og er registreret med bevaringsværdi 4. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Freja har også sat en ejendom på Fruebjergvej 5 i Hillerød til salg. Selve hovedhuset på ejendommen er på 150 kvm. og er klassisk opført i smukke rødgyldne mursten med stråtag. Hertil udlænger på ca. 440 kvm. Ejendommen har et jordareal på godt en tønde land – helt præcist 6.316 kvm. Freja sælger ejendommen gennem Torsten Ravn Berglind, ejendomsmægler fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, som siger: “Denne ejendom ligger i meget smukke og naturrige omgivelser direkte ved Gribskov, der er en af Danmarks største skove og som bl.a. har Danmarks største bestand af dådyr”. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Krigsagervej 44 i Gilleleje finder man en landbrugsejendom fra 1877 opført i pudsede materialer med tage af eternitskifer eller bølgeeternit. Ejendommen har et grundareal på 5.145 kvm. med et mindre stuehus der skal totalrenoveres, samt udbygninger i forskellige byggestile. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Saltrup Mark 12 i Græsted finder man for enden af en 1,5 km. lang markvej en ejendom, hvor stuehuset på 204 kvm. oprindeligt er bygget i 1880. Der er påbegyndt en modernisering, således at ca. 50% af stuehuset er istandsat med nye gulve, varmesystem m.v. En enkelt tagflade er ligeledes ny. Til ejendommen hører tre lader/driftsbygninger. Når genopretningen af Søborg Sø er en realitet, vil ejendommen ligge med en flot udsigt.

Fælles for de to ejendomme i hhv. Gilleleje og Græsted gælder det, at de ligger i et område der er omfattet af genopretningen af Søborg Sø 4 km. syd for Gilleleje. Projektet omfatter ca. 500 ha. hvor der vil blive genskabt en sø på størstedelen af arealet med omkringliggende enge. Formålet er at bevare og styrke naturens mangfoldighed, tiltrække et mangfoldigt fugleliv og skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet.

Endelig har Freja også sat to naboejendomme til salg – nemlig Tjærebyvej 18 og 19 i Hillerød.Førstnævnte er en beboelsesvilla på 150 kvm. opført i 2008 i trækonstruktion med tag belagt med betonsten. Ejendommen ligger som en koteletgrund med indkørsel fra Tjærebyvej. I nr. 19 finder man en landbrugsejendom fra 1939 som består af stuehus og staldbygninger samt lade/maskinhus.

De to ejendomme på Tjærebyvej i Hillerød ligger i et område udpeget til skovrejsningsområde og derfor har Naturstyrelsen i samarbejde med Hofor opkøbt disse to ejendomme sammen med en lang række andre ejendomme i årenes løb. Herefter bliver landbrugsjorden omlagt til natur og skov og bidrager dermed ikke kun til at øge landets samlede natur- og skovarealer, men også til at beskytte drikkevandsreserver og tilbyde bynære, rekreative områder.

Per Kondrup, salgschef i Freja ejendomme siger: “Vi er utrolig glade for at kunne sætte 22 nye ejendomme fra staten til salg. Vi kommer, sædvanen tro, godt rundt i landet, fra Vrå i Nordjylland og Vestervig i Thy, over Samsø og Læsø til 11 ejendomme på Sjælland. Mange af ejendommene ligger ude i mindre byer, og med et salg af disse ejendomme, kan vi hjælpe med til igen at skabe liv i de tomme bygninger”.

10 nye ejendomme i Jylland, Samsø og Læsø

Schüttesvej 15-21 i Horsens finder man Bygholm der tidligere har huset en forsøgsgård. Ejendommen har en central beliggenhed nær Horsens bymidte, og på samme vej finder man det smukke Bygholm hovedgård fra 1775, der i dag huser hotel og konferencecenter. I kommuneplanen er ejendommen udlagt til erhverv, og inden for området kan der etableres kontor- og serviceerhverv, herunder liberale erhverv og administration, håndværks- og værkstedsvirksomhed, samt lager med mere med en bebyggelsesprocent på 30 og maksimalt to etager. Ejendommen kommer fra Bygningsstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev bygningerne anvendt som landbrugsejendom og forsøgsgård.

På den modsatte kyst, 140 km. vest for Horsens, finder man på Husby Klitvej 5 i Ulfborg‘Strandgården’ – en charmerende, firelænget bondegård opført i 1875 med en pigstensbelagt gårdsplads og stenpigning langs bygningernes yderside. Gården nyder en markant placering i klitten tæt på vandet og ingen umiddelbare naboer. Ejendommen følger den typiske disposition for klitgårdene: et stuehus mod syd, stalden mod vest, agerumsladen mod nord og portlængen mod øst. Den sydlige del af østlængen er indrettet til bolig for museumsbestyrer. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev landbrugsejendommen anvendt til museum af Ringkøbing-Skjern Museum.

Freja sælger ejendommen gennem Lone Futtrup, erhvervsmægler i Nordicals i Holstebro og hun siger: “En potentiel køber kunne bruge det både til privat brug og/eller til etablering af eks. bed & breakfast, gårdbutik eller galleri. Det vil dog kræve tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi er i gang med at undersøge, hvilke anvendelsesmuligheder der pt. er for ejendommen.”

Der holdes åbent hus i ‘Strandgården’ fredag den 31. januar kl. 13 – 15, hvor man kan komme og lade sig inspirere og se mulighederne i denne spændende ejendom.

Nord for Limfjorden ligger der på Foldbjergvej 16 i Vrå en tredje ejendom i det jyske. Ejendommen har tidligere været anvendt til misbrugsbehandlingscenter og senere asylcenter, og er i dag indrettet til administrative formål, og indkvartering med fælles toilet- og badefaciliteter samt fælleskøkkener. Ejendommen er beliggende i den østlige del af Vrå i landlige omgivelser. Der er gode tilkørsels- og parkeringsforhold på grunden, som også indeholder arealer med afgræsningsfolde. Ejendommen er omfattet af Lokalplan 1.1.1.3 Vrå for et område udlagt til offentlige formål og boligformål. Ejendommen kommer fra Udlændingestyrelsen. Freja sælger ejendommen gennem Michael Stilling, partner & erhvervsmægler i EDC Poul Erik Bech i Aalborg, som siger: “Ejendommen har oplagte kvaliteter til boligformål, værested, lejrskole og lignende, og ligger godt placeret i umiddelbar nærhed af byens kommende skole, børnehus, idrætshal m.m. på i alt 10.000 kvm, der understreger den positive udvikling, som Vrå pt. er i”.

150 km. sydpå finder vi i Thy tæt på Vestkysten et tidligere sygehus, som Freja nu har sat til salg. I Vestergade 56 i Vestervig ligger byens tidligere sygehus, oprindeligt bygget i 1856 og med senere tilbygninger fra bl.a. 1956 og 1969. Ejendommen er beliggende på et stort grundareal på 16.697 kvm. der pt. er udlagt til parkeringsområde og aktivitetsområde med boldbane, bålhytte og legeplads. Ejendommen har senest været anvendt som asylcenter og fremstår i dag med værelser, hvoraf hovedparten har haft fire beboere. Ejendommen kommer fra Udlændingestyrelsen og Freja sælger den gennem Jeppe Leth, erhvervsmægler i EDC Poul Erik Bech i Aalborg, som siger: “Denne centrale ejendom har mange muligheder, men det er nærliggende at forestille sig, at en fremtidig køber kunne bruge den til eks. friskole, plejehjem, institution eller lignende.”

En anden af de nye ejendomme Freja har sat til salg ligger på en 114 km2 stor ø i Kattegat. På Langdalen 23 i Nordby på Samsø kan man nemlig nu erhverve sig en firelænget gård med naturskøn beliggenhed få meter fra vandet i det fredede område, ‘Nordvestsamsø’. Længerne er delvis i bindingsværk og muret med stråbelagte tage, og grunden er kuperet således, at et bakkedrag giver læ for vestenvinden. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev den anvendt til lejrskole.

Samsø er dog ikke den eneste mindre ø der er repræsenteret blandt Frejas nye ejendomme til salg. På Himmerigvejen 3 på Læsø finder man nemlig ‘Klitten’ – en tidligere skovarbejderbolig beliggende i åbent landskab med spredte træer og buske. Ejendommen er opført i 1920, traditionelt indrettet med ældre aptering, dog er køkken og badeværelse af nyere standard. I tilslutning til boligen på 130 kvm. er der også et mindre udhus, som oprindeligt er opført som stald. Der hører 2,6 ha. grund til boligen. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Se alle 22 nye ejendomme på www.freja.biz

print

robert

Kategorier

error

Kan du lide BoligFritid.dk så del budskabet